از قدیم در کشور چین حکومت پادشاهی وجود داشته و دودمان شانگ نخستین دودمان پادشاهی چین بوده که وجود آن از نظر تاریخ امروزی ثابت شده‌. شانگ بین قرن 17 تا 11 پیش از میلاد بر دشت‌های کناره رود زرد در شرق چین حکمرانی می کرد. پس از شانگ دودمان جو به قدرت دست یافت که بین قرن 11 تا 5 قبل از میلاد حکومت می‌کردند. در این دوران قدرت حکومت مرکزی رفته‌ رفته توسط جنگ سالاران زمین‌دار کاهش پیدا کرد و با ضعف حکومت جو جنگ‌های داخلی سیصد ساله بوجود آمد.

حکومت‌های پادشاهی در چین

دوران جنگ داخلی در سال 221 پیش از میلاد پایان یافت. دودمان چین در این سال شش پادشاهی دیگر را شکست داد و نخستین دولت متحد چینی را پایه ریزی کرد. چین شی هوانگ امپراتور این حکومت خود را «نخستین امپراتور» معرفی کرد و اصلاحاتی را در سراسر چین انجام داد. او زبان چینی، واحدهای اندازه‌گیری، طول چرخ‌های ارابه‌ها، و واحد پول را در سراسر کشور همسان ساخت و ساخت دیوار بزرگ چین را آغاز نمود. اما قانون‌گرایی افراطی و حکومت استبدادی باعث ایجاد شورش‌های گسترده‌ای علیه او شد و حکومت چین شی هوانگ تی با مرگ او از هم بپاشد.

با مرگ چین شی هوانگ در سال 206 قبل از میلاد دودمان هان به قدرت دست یافت و تا سال 220 میلادی بر چین حکومت نمود. این دودمان هویت فرهنگی جدیدی را ایجاد نمود که تا به امروز دوام آورده و مردم چین خود را از قوم هان می‌نامند.

حکومت‌های پادشاهی در چین

با فروپاشی دولت هان دوران دیگری از جنگ‌های داخلی آغاز گشت و چین به سه پادشاهی تقسیم شد. دولت سوی در سال 581 میلادی چین را متحد ساخت اما با شکست از امپراتوری گوگوریو در جنگ‌های بین سال‌های 598 تا 614 قدرتش کاهش یافت. آنگاه دودمان‌های تانگ و سونگ به قدرت رسیدند و عصر طلایی فناوری و فرهنگ در چین فرا رسید. دودمان سونگ نخستین دولت دنیا بود که پول کاغذی منتشر نمود و نیروی دریایی دائمی ترا شکل داد. هنر و فلسفه نیز در دوران سونگ شکوفا گشت و شیوه‌های نقاشی منظره و چهره‌ نگاری به اوج کمال و پیچیدگی خود دست یافت.

در قرن سیزدهم میلادی چین به تدریج به تصرف امپراتوری مغول درآمد. قوبلای قاآن امپراتور مغول در سال 1270 دودمان یوان را بنیان گذاری کرد و 8 سال بعد سونگ را منقرض کرد. اما دهقانی به نام جو یونجانگ در سال 1368 امپراتوری مغولان را برانداخت و سلسله مینگ را تأسیس کرد. چین تحت رهبری دودمان مینگ صاحب یکی از نیرومندترین نیروهای دریایی دنیا گشت واقتصاد کشور غنی و متمول شد و فرهنگ و هنر نیز شکوفا شد.

حکومت‌های پادشاهی در چین

پس از امپراتوری مینگ دودمان منچوتبار چینگ با وو سانگوی از فرماندهان سپاه مینگ متحد گشت و حکومت لی را سرنگون نمود. آنها سپس به پکن حمله کردند و آن را پایتخت جدید سلسله چینگ کردند. دودمان چینگ در واقع آخرین حکومت پادشاهی این کشور بود و تا سال 1912 بر چین حکومت کرد و انقلاب شین‌های در سال‌های 12-1911 به عمر حکومت سلسله چینگ پایان داد و نخستین حکومت جمهوری را در این کشور برپا نمود.