سون یات سن «پدر چین مدرن»، در براندازی دودمان چینگ در انقلاب سال 1911 سیاست‌مدار و رهبرانقلابی مردم چین بود. در اوایل سال 1911 نیروهای انقلابی به رهبری سون یات سن بر امپراتوری منچو پیروز گشتند. وقتی جمهوری چین در سال 1912 تأسیس شد سون یات سن اولین رئیس جمهور چین معرفی شد. او کومینتانگ (حزب ملی) را پای گذاری کرد و تا سال 1921 رهبری این حزب را برعهده داشت. سون یات سن در سال 1921 در گذشت.

چگونگی بوجود آمدن جمهوری چین

در سال 1915 ریاست جمهوری به یوان شیکای از فرماندهان سابق ارتش چینگ دست یافت. وی خود را امپراتور چین معرفی نمود اما با طغیان عمومی و مخالفت ارتش خودش روبرو گشت. شیکای خیلی زود ناچار به استعفا شد و نظام جمهوری دوباره در کشور برقرار گشت. با مرگ شیکای در سال 1916 وضعیت کشور بسیار به‌هم ریخته و ابسامان شده بود. دولت مستقر در پکن از نظر بین‌المللی دولت چین به حساب می آمد اما تقریباً هیچ‌کاره بود و بیشتر کشور تحت حکومت جنگ سالاران مختلف اداره می شد. در اواخر دهه 1920 کومین‌تانگ به رهبری چیانگ کای شک با تلفیقی از عملیات‌های نظامی و مانورهای سیاسی زیرکانه کشور را دوباره متحد ساخت و تحت تسلط خود درآورد. کومین‌تانگ پایتخت کشور را به نانجینگ منتقل نمود و اعلام «قیمومیت سیاسی» کرد. این اصطلاح به یک دوره انتقالی برای توسعه سیاسی گفته می‌شد که در برنامهٔ سون یات سن برای تبدیل چین به یک دولت دمکراتیک مدرن استفاده گشت.

چگونگی بوجود آمدن جمهوری چین