مذاهب عمده و رایج در کشور چین به ترتیب شامل دین بودا، تائویسم، دین اسلام، دین کاتولیک و دین مسیح می باشد که هرکدام دین رایج منطقه و عده ای از مردم این کشور است.

دین بودا حدود قرن یکم میلادی به چین راه پیدا کرد و از قرن چهارم بطور گسترده در این کشور توسعه یافت و تدریجا به تاثیرگذارترین مذهب چین تبدیل شد. دین بودا در چین از لحاظ خانواده دین بودای شعبه زبان هان ؛ دین بودای تبتی و و مذهب بودای " بالی" تقسیم می گردد. راهبان بودائیست در چین جمعا 200 هزار نفر را شامل می شوند. اکنون در چین بیش از 1300 معبد و 33 مدرسه بودائیسم وجود دارد و حدود 50 نوع نشریات مربوط به دین بودا چاپ می شود. مذهب بودای تبتی که فرقه ای از دین بودا است بطور عمده درمناطق خودمختار تبت؛ مغولستان داخلی و استان "چین های" رایج است. مذهب بودای زبان " بالی" بطور عمده در ایالتهای خودمختار "سی شیوان با نا" و " ده هون " ملیت های " دای " و " جین بو " استان یون نان واقع در جنوب غربی چین رایج می باشد. پیروان دین بودا به زبان هان نیز همانند این ملیت اصلی چین در نقاط مختلف این کشور پراکنده اند .

مذاهب عمده چین

تائوییسم که مذهب اصیل چین است و بیش از 1800 سال تاریخش است؛ این مذهب از قرن دوم میلادی بوجود آمد. تائویسم بر پایه اعتقادات باستانی یعنی پرستش طبیعیت و نیاکان توسعه پیدا کرد و در تاریخ شاخه های زیادی داشت و نهایتا به دو فرقه " چیوان جن " و " جن ای " تقسیم گشت. به دلیل فقدان مراسم و تشریفات جدی برای مشارکت در این دین ، دستیابی به آمار دقیق شمار پیروان این مذهب بسیار مشکل می باشد. چین دارای حدود 1500 معبد و  25 هزار روحانی اعم از زن و مرد تائوییست می باشد.

مذاهب عمده چین

دین اسلام از قرن هفتم میلادی به چین راه پیدا کرد. اکثر مناطق مردم اقلیتهای ملی هوی ؛ ایغور ؛ تاتار ؛ قرقیز؛ قزاق؛ ازبک ؛ دونگ شیان ؛ سالا و بائو آن که 18 میلیون نفر جمعیت دارند مسلمانند. اکثر مسلمانان چین در مناطق خودمختار ایغور سین جیانگ ، هوی نینگ شیا و استانهای گان سو ؛ چین های و یونن هستند. اکنون در سراسر چین بیش از 30 هزار مسجد و 40 هزار روحانی ( آخوند و امام ) دیده می شود.

مذاهب عمده چین

دین کاتولیک چین از قرن هفتم میلادی چندین بار در چین راه پیدا کرد و پس از جنگ تریاک در سال 1840 بطور گسترده رواج یافت. اکنون انجمن دین کاتولیک چین دارای 100 ناحیه مذهبی ؛ حدود 5 میلیون پیرو و 5 هزار کلیسا و سالن مذهبی و 12 دانشکده الهیات می باشد. در چین هر سال بیش از 50 هزار نفر تعمید می گیرند و جمعا بیش از سه میلیون جلد انجیل چاپ شده.

مذاهب عمده چین

دین مسیح در اوایل قرن 19 میلاد وارد چین شد و پس از جنگ تریاک بطور گسترده در چین رواج پیدا کرد. سال 1950 انجمن دین مسیح چین جنبش خودمختاری؛ امرار معاش و تبلیغ مذهبی را برپا نمود و از مسیحیان دعوت کرد که نفوذ امپریالیسم را از بین ببرند و روحیه میهن پرستی را تبلیغ کنند تا هدف مزبور محقق شود. اکنون شمار پیروان دین مسیح به حدود 10 میلیون نفر و تعداد روحانیان به حدود 18هزار نفر؛ کلیساها به حدود 12 هزار ومحلهای اجتماعی ساده برای برگزاری فعالیت مذهبی به حدود 25هزار می رسد.