معبد لاما یکی از بزرگترین و بهترین معابد حفظ شده در شهر پکن و از جاذبه های گردشگری چین می باشد که متعلق به سال 1694 و سالهای حکومت سلطنت کینگ (1644-1911) است و به عنوان محل استراحت و زندگی سومین پادشاه این سلسله شناخته می شده.

این معبد در سال 1744 به طور کلی تغییر کاربری داد و به یک معبد تبدیل شد. مساحت این معبد 66.400 متر مربع است که به عنوان یک کاخ کوچک با کاشیهای لعاب دار زرد رنگ و سقفی قرمز رنگ با کاشیهای نفیس تزیین شده.

معبد لاما پکن

بر اساس معماری کهن و سنتی کشور چین هر یک از عناصر معماری این معبد در تقارن با سالن اصلی می باشد که در محور شمال به جنوب قرار گرفته. این معبد دارای 5 سالن اصلی است که در اطراف حیاط اصلی جنوبی واقع شده. این سالنها به ترتیب عبارتند از سالن پادشاه آسمانی، سالن هماهنگی، سالن صلح، سالن برکات سرمدی و سالن چرخ دارما.

معبد لاما پکن

در حیاط جنوبی یک دیوار بزرگ و 3 ساختمان به سبک معماری چینی به نام پایلوئو وجود دارد. سالن پادشاه آسمانی در حقیقت یک ورودی به چهار سالن دیگر است. در چهار گوشه این سالن زنگهایی که بر روی آنها به زبان سنسکریت نوشته هائی وجود دارد باعث تزئین وجود دارد.

اگر در بیرون از پله های سالن پادشاهان بایستید در مقابل شما حیاطی قرار می گیرد که حیاط سالن هماهنگی و صلح است سالنی که خود دارای 4 بخش دیگر می باشد. در این سالن 3 مجسمه بودا وجود دارد.

معبد لاما پکن

سالن درست در کنار حیاط امپراطور یونگژن قرار گرفته یعنی زمانی که وی یک شاهزاده بود. 3 تصویر از بودا جلوه ویژه ای به این سالن داده. سالن چرخ دارما محلی است که لاما در آن مراسم مذهبی را اجرا می کرد.

سالن شادی بی نهایت آخرین سالن از مجموعه سالنهای این معبد است که در بالاترین قسمت این معبد قرار گرفته است و در 3 طبقه و 2 غرفه کوچکتر تشکیل شده.