پل مارکوپلو یکی از برترین دیدنیهای پکن چین است که در 15 کیلومتری جنوب غربی پکن قرار دارد و در سال 1189 و توسط سلسله شیزونگ ساخته شد. این پل قدیمی ترین پل پکن و جهان محسوب می شود و به پل گوانگلی نیز موسوم است که 2 ساحل رودخانه یونگ دینگ را به یکدیگر متصل می نماید.

پل مارکوپلو پکن

این پل 260 متری دارای 11 قوس و دهانه است و بر اثر سیلابهای سخت رودخانه چندین بار تخریب شد که در سالهای 1444 و 1698 بازسازی کلی گردید. از ویژگیهای جالب و زیبای این پل ردیف شیرهای سنگی در دو طرف پل است.

پل مارکوپلو پکن

تعداد شیرهای پل به 485 عدد می رسد و هیچ یک از این شیرها با یکدیگر مشابه و مساوی نیستند و با یکدیگر متفاوت هستند که بر اساس نظر اهالی و مردم شهر این شیرها هستند که از پل محافظت می نمایند.