معبد زنگ بزرگ یکی از برترین دیدنیهای شهر پکن است که ازجمله معابد بودائی قدیمی است که در جاده بیسان هوان قرار گرفته. این معبد قدیمی در سال 1733 و در زمان حکومت امپراتور یونگ ژنگ از سلسله حکومتی کینگ 1644-1911 تاسیس شد.

معبد زنگ بزرگ پکن

این معبد قدیمی دارای زنگی بسیار بزرگ است که شهرت اصلی این معبد از این زنگ گرفته شده. این زنگ دارای 46 تن وزن و 5.5 متر ارتفاع می باشد که می تواند صدای زنگی به بزرگی 120 دسیبل را ایجاد کند و صدای آن تا فاصله 50 کیلومتری در محیط سکوت نیمه شب شنیده گردد.

معبد زنگ بزرگ پکن

از ویژگیهای معروف این زنگ نه به خاطر وزن زیاد یا صدای بسیار بلند آن بلکه به خاطر مشخصات 230.000 بودائی است که بر روی آن ثبت گردیده.

معبد زنگ بزرگ پکن