معبد فایوآن یکی از دیدنیهای پکن، در جنوب غربی مرکز این شهر قرار گرفته و یکی از معابد معروف بازسازی شده این شهر به حساب می آید. مساحت این معبد 6700 متر مربع است که دارای آثار نفیس تاریخی و معماری در داخل خود مانند کنده کاریها و حجاریهای نفیس از جنس برنز، شیر سنگی بزرگ و زیبا، مجسمه بوداست.

معبد فایوآن پکن

همچنین این معبد دارای بیشترین آثار خطی موجود بودائی از دوره حکومتی خاندان کینگ و مینگ است که در نوع خود بسیار ارزشمند و قابل توجه می باشد. معماری این بنا از جمله معماریهای ناب چینی است که ساختمان اصلی در مرکز حیاط واقع شده.

معبد فایوآن پکن

سایر بناها در اطراف بنای اصلی گسترده شده اند که عبارتند از دروازه معبد آسمانی، سالن پادشاه، سالن اصلی، سالن بزرگ، برج زنگ و ...

برخی از مجسمه های تزئینی در این معبد از جمله زیباترین و با ارزش ترین مجسمه های چین محسوب می شوند.