آرامگاه مائوتسه تونگ یکی از دیدنیهای پکن چین است که در وسط میدان تیانانمن واقع شده است. معمولا از آن به عنوان آرامگاه مائو تسه تونگ و یا مقبره مائو یاد می گردد. مائوتسه تونگ رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست چین در سال 1943 و رئیس حزب کمونیست چین در سال 1945 بوده که در سال 1976 فوت نمود.

آرامگاه مائوتسه تونگ پکن

اگرچه انتظار میرفت جسد مائو بعد از مرگ سوزانده شود، اما بدن وی را مومیایی نمودند و ساخت و ساز مقبره مدت کوتاهی پس از مرگ او آغاز گشت.

آرامگاه مائوتسه تونگ پکن

مردم چین هر روز برای دیدن آرامگاه رئیس سابق چین صدها متر صف میکشند که به وی ادای احترام نمایند. این آرامگاه یکی از جاذبه های پکن و جاذبه های گردشگری چین محسوب می شود.