پارک جینگشان پکن (Jingshan Park Beijing) یا تپه چشم انداز پکن یکی از بهترین جاذبه های گردشگری چین و زیباترین جاذبه های گردشگری پکن می باشد. مساحت این پارک و یا تپه مصنوعی بیش از 230،000 متر مربع است و در شمال شهر ممنوعه در قسمت مرکزی پکن قرار دارد.

پارک جینگشان پکن

تاریخ جینگشان به لیائو و سلسله های جین و تقریبا هزار سال پیش بر می گردد.

پارک جینگشان شامل پنج قله می باشد و در بالای هر یک از قله ها غرفه هایی دیده می شود.

پارک جینگشان پکن

این پارک در حال حضر به عنوان یک پارک عمومی شناخته می شود و افراد و گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند.