شهر ممنوعه يا همان GU Gong در شمال ميدان Tiananmen در پكن واقع شده است. در چين باستان فقط دو امپراطوري Qing و Ming اقدام به ساخت كاخ و قصرهاي مجلل نموده اندكه امروزه بعنوان بزرگترين مجموعه كاخ موزه هاي امپراطوري چين با مساحت 74 هكتار در جهان مطرح مي باشد.

شهر ممنوعه پکن

 

ساخت قصر از سال 1407 يعني در پنجمين سال فرمانروايي Yongle، امپراطور سوم سلسله Ming آغاز شد و 14 سال بعد در سال 1420 تكميل شد.شهر ممنوعه با 6متر خندق و ده متر ديوار محصور شده است و هر کدام از ديوارهای آن يك دروازه دارد.

این شهر به دو بخش تقسيم مي شود:بخش اول که بخش جنوبي يا محوطه بيروني كه امپراطوري وقت در آنجا فرمانروايي مي كرد و بخش دوم با بخش شمالي يا محوطه دروني كه وي با خانواده اش در آن زندگي مي كرده است.

شهر ممنوعه پکن

مردم چين باستان نهايت مهارت خود را در ساخت شهر ممنوعه بكار برده اند و در ساخت آن از كاشي و آجرهاي زمرد رنگ استفاده شده است. و ساخت شگفت انگيز و هنر معماري با شكوه آن توريست ها و گردشگران زيادي را به خود جلب مي نمايد.